Poštovani korisnici            Vaš novo instalirani server "student.mef.hr"
      sada podržava čitanje pošte Outlookom i Netscape-om. Ovim mislim i na sve slične programe koji koriste POP i IMAP server.
      Znači u vašim postavkama trebate  uvijek postaviti  da je "incoming mail server student.mef.hr"
      Outgoing mail server je sa campusa Šalata student.mef.hr.
      U svim drugim slučejevima koristite SMTP (outgoing mail server ) vašeg providera.
      To je sa CARNeta mail.cmu.carnet.hr.
      Detaljne upute možete pogledati na našem glavnom mail serveru http://mamef.mef.hr.
      Nakon reinstalacije morao sam promijeniti logine dulje od osam znakova u osmoznamenkaste.
      Takvik korisnika ima malo, a kako ćete mi se morati svi javiti radi novih passworda oni će biti upoznati sa time.
      Web mail je  sada novi pa uzivajte .

                                              Vaš Sys Admin Marinko Marijanović, e-mail marinko@mef.hr